Tin KhẩnTôi là Nguyễn văn Hoa là tín đồ PGHH xã Long Hưng B huyện Lắp Vò ĐT.


Sáng hôm nay vào lúc 8g20p ngày 19/11/2016 nhằm ngày 20/10 Bính Thân. là ngày lễ giỗ tiên thường của thân mẫu chúng tôi. hằng năm gia đình tổ chức cúng chay theo nghi thức của đạo kg vi phạm pháp luật thế mà mỗi lần cúng giỗ hằng năm đều bị công an xã và huyện lắp vò đến nhà trực tiếp gây sự cáo buộc và sách nhiểu.

và hâm dọa sẽ chặn đường đón ngỏ kg cho đồng đạo dến dự lễ giỗ. lại còn thách thức gia đình dám làm gì được chúng tao ???!.đây là một hành dộng công khai trắng trợn mà chánh quyền cộng sản công an vi phạm pháp luật, coi thường hiến pháp đã ban hành trong nước như điều 23 , 24 hién pháp đã qui định . lại ngang nhiên tùy tiện đàn áp sự tự do tín ngưỡng tôn giáo nói chung và nói riêng gia đình chúng tôi. Rất mong quí vị gần xa theo dõi và giúp dỡ cho gia đình của chúng tôi.!!!..

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: