Quân khu 4 có biến lớn, Nguyễn Phú Trọng lo sợ mất Formosa và tượng vàng ròng.


Advertisements

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: