Nhạc phấm ” Xin Ông” Mai Khôi trình diễn trong chiều nhạc mộc khôi lam 13/11/2016 tại centre Manpada, quận 13, Paris


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: