Chặn đường không cho đoàn từ thiện vào làng trao quà cho Dân


Advertisements

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: