Cưỡng chế nhà Có phụ nữ mang thai và trẻ em ở địa chỉ 24/2 Huỳnh văn 9, phường Phú trung, quậnTân phú ngày 9/12/2016


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: