Tường trình diễn biến tôi bị bắt về đồn công an trong ngày quốc tế nhân quyền .


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: