Dưa Leo tạm thời nghỉ trưa, ra gặp bạn bè nói sơ về buổi làm việc. Sẽ tiếp tục làm đến chiều.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: