Kỳ 13: Chuyện Quê Nhà


Đài Phát Thanh Việt Nam
Mai Ly – Hồng Phúc thực hiện với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bích.

Cha Trần Phúc Cai nói về lý do khoảng 2000 người dân kéo lên xã khiếu nại chuyện Formosa sáng 12.122016


Cán bộ lo sợ dân biểu tình, cha Trần Phúc Cai nói: chúng tôi lên để đòi hỏi sự minh bạch,… chứ biểu tình thì không thế này đâu. Có biết nếu 2000 người mà biểu tình thì sẽ thế nào không?

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: