Hiện nay việc đấu tranh phản đối bất công của nhà cầm quyền csVN đang được người dân Việt Nam ủng hộ.


Paulus Thanh Hoang(facebook)Truyền thông chính là lá chắn bảo vệ những người đấu tranh dám nói lên: Sự Thật bất nhân của csVN.

Những người đấu tranh ở Việt Nam hiện nay không chủ trương bạo động mỗi khi xuống đường.

Người đấu tranh cũng không chủ trương dùng Truyền Thông để đưa những tin sai Sự Thật.

Chỉ có Sự Thật mới hy vọng chiến thắng cộng sản.

Bởi vì: cộng sản Việt Nam luôn sợ Sự Thật được phơi bày trước công luận.

Một điều tôi mong là những người đấu tranh không bị ru ngủ bởi những cá nhân hay tổ chức dùng truyền thông để nhằm mục đích xúi dục người trong nước làm những việc không đúng mục đích đấu tranh, như chế bom xăng hay kích động bạo động mỗi khi xuống đường.

Đó là những trò trong bàn tay xếp đặt của những tên Tay Sai của Việt Cộng đang rãi rác khắp nơi.

Nếu những ai tham gia tuần hành qua các sự kiện mà thực hiện những trò kích động gây bạo loạn thì đúng là kế …để những người đấu tranh bị đàn áp.

Tôi xem clip của một cô ả nào đó từ trong nước vừa đi ra hải ngoại mấy tháng đã nỗ tung trên mạng Facebook.

Là người luôn đồng hành và tiên phong trong các sự kiện phản đối nhà cầm quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua, tôi không muốn ACE bạn bè của tôi là những người đấu tranh bị trúng kế của VC đang nằm khắp nơi trên thế giới.

P/S: viết và chứng minh công khai cho những ai đang xúi dục bạo động chưa biết Paulus Thanh Hoang thấy rõ.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: