SO SÁNH TÊN GỌI, HÌNH THỨC, GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN GIỮA VNCH & VNDCCH NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?


Đặng Phước(facebook)

1/ Về tên gọi:
Mặt dù tên chung vẫn là “tiền đồng” nhưng:
– Đồng tiền VNDCCH (Bắc Việt) chính thức được lưu dụng từ năm 1946 đến 1978 qua các lần bổ sung 1951,1953,1959. Người dân miền Bắc khi đó quen gọi là đồng “tiền cụ Hồ”( bây giờ gọi Hồ tệ )

– Đồng tiền VNCH (Nam Việt) chính thức được lưu hành từ năm 1953 đến khi mất nước qua các lần bổ sung năm 1955,1966,1972. Người miền Nam lúc ấy hay gọi là đồng “tiền quốc gia”.

2/ Về Hình thức:
-Trên mặt giấy đồng tiền VNDCCH in chữ Việt xen lẫn chữ Tàu và duy nhất chỉ có hình ông HCM trên tất cả các mệnh giá. Nhất định không có hình các vị anh hùng dân tộc, vậy mà họ vẫn nói “độc lập, tự do ….”

-Trong khi đó trên đồng tiền giấy của VNCH chỉ in duy nhất một chữ Việt mà không hề kèm theo chữ Pháp hay Mỹ, đồng thời in hình các vị anh hùng dân tộc,các vị tiền nhân khai hoang lập quốc như: Hưng Đạo Vương, vua Quang Trung,Tả quân Lê Văn Duyệt, ông bà Chiểu, vậy mà CS Bắc Việt luôn tuyên truyền “chính quyền VNCH bù nhìn, phụ thuộc đế quốc Mỹ”

3/Về tỉ giá hối đoái:
-Sau hiệp định Geneve 1954 tỉ giá hối suất giữa hai miền là 1 đồng Nam việt = 30 đồng Bắc Việt .

– Đến năm 1959 thì tỉ giá thay đổi 1 đồng Nam Việt = 70 đồng Bắc Việt. Chỉ trong vòng 5 năm mà đồng tiền Bắc Việt rớt giá thê thảm chứng tỏ kinh tế VNDCCH bị lạm phát cao.

4/ Ý nghĩa: Mặc dù ĐCSVN luôn tuyên truyền rằng VNCH là “ngụy”, là chính phủ “bù nhìn” nhưng so sánh tiền của 2 miền Nam – Bắc cho thấy từ hình thức, tên gọi, tỷ gia hối đoái đều thể hiện tiền “Quốc gia” của Ngân hàng quốc gia VN (VNCH) vẫn có tính độc lập cao, thể hiện tinh thần dân tộc và có giá trị hơn tiền “cu Hồ” của ngân hàng nhà nước VN (VNDCCH)

5/ Lạm phát phi mã: Từ khi cưỡng chiếm Miền Nam 1975 đến nay, sau 3 lần đổi tiền hiện tiền “cụ Hồ” lạm phát nghiêm trọng: “Ngày 15.09.1985, một ngày sau ngày đổi tiền, tỷ giá giữa VND với USD là: 15đ/1USD”. Diễn tiến và tốc độ “trượt cầu water park” của đồng tiền Việt Nam rất đáng nể như sau:
– Năm 1986 đã là 180đ/1USD;
– Năm 1987 là 550đ/1USD;
– Năm 1988 là 950 đ/1USD;
– Năm 1989: 4.500đ/1USD;
– Năm 1990: 7.500đ/1USD;
– Tháng12.2016: 22.600/1USD (giá Vietcombank, ở ngoài cao hơn).

(Đặng Phước Sưu tầm và edit lại)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: