Clip tuyệt mật này.Dương Chí Dũng đã khai ra thứ trưởng công an Phạm Qúy Ngọ thông đồng với Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã nhận 20 tỉ


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: