Tổng Hợp Tin Tức 28 Tháng 12, 2016


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Đinh Tấn Lực(facebook):

Đinh Tấn Lực(facebook): “Khi sinh ra không ai được chọn nhà để vào. Đồng đô-la cũng vậy. Cái đó kêu bằng thân phận được chăng?”

BLTS:Sờ Thấy Quan Tài VGCS Hoảng Và Ứng Phó Sảng

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: