Bạo loạn kinh hoàng tại huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: