Bạo loạn kinh hoàng tại huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: