Biểu tình tại trụ sở tiếp dân Trung ương đảng – số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: