Ngày 18.01.2017, biểu tình tăng giá xăng được thực hiện đồng loạt ở khắp mọi nơi. Sài Gòn và Hà Nội đi tiên phong.


Sơn Văn Lê(facebook)Thao Teresa, Bá Phương Trịnh, Nguyễn Peng, Le Hoang,…họ đang thể hiện hành động thiết thực để phản đối sự lừa đảo của cộng sản qua việc tăng giá xăng.

Tăng giá xăng là hút máu dân.

Bạn hãy lên tiếng bằng nhiều cách thức khác nhau để phản đối cộng sản tăng giá xăng.
Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: