Linh mục Tân Thọ Hoà đàm luận với ông Võ Quang Thuận .


Xem phần 2

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: