Kỳ 22: Chuyện Quê Nhà


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Lê Nguyễn Hương Trà(facebook)Vào 14:45 chiều nay 12.2, nhiều người dân đã mang cá chết ra rải trên quốc lộ để phản đối Formosa và chính quyền Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh!

Lê Nguyễn Hương Trà(facebook)Vào 14:45 chiều nay 12.2, nhiều người dân đã mang cá chết ra rải trên quốc lộ để phản đối Formosa và chính quyền Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: