Kỳ 23: Chuyện Quê Nhà


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Ngoc Vu(facebook)Đây là hình ảnh nữ tù binh Việt Nam bị Trung Quốc dẫn đi trong cuộc chiến tranh 1979. Kỉ niệm cuộc chiến tranh Trung Quốc - Việt Nam, hôm nay nhiều báo mạng Trung cộng đã đăng hình ảnh này. Việc đối xử với tù binh như thế là hành động bất chấp luật pháp Quốc tế, bỉ ổi vô liêm sỉ và cực kỳ khốn nạn.

Ngoc Vu(facebook)Đây là hình ảnh nữ tù binh Việt Nam bị Trung Quốc dẫn đi trong cuộc chiến tranh 1979. Kỉ niệm cuộc chiến tranh Trung Quốc – Việt Nam, hôm nay nhiều báo mạng Trung cộng đã đăng hình ảnh này. Việc đối xử với tù binh như thế là hành động bất chấp luật pháp Quốc tế, bỉ ổi vô liêm sỉ và cực kỳ khốn nạn.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: