Nhận xét về lá thư được cho là của một CSCĐ


Jonathan Huynh(facebook)Hôm nay đọc trên Facebook thấy có lá thư của một cháu là CSCĐ viết và được nhiều người chia sẽ và khen ngợi. Riêng mình sau khi đọc kỹ lá thư và phân tích từ một khía cạnh thực tế để xem xét mục đích của lá thư đó có ích lợi thực tiễn đối với những người xuống đường đấu tranh như thế nào thì mình có những nhận xét sau đây xin chia sẽ cùng các bạn:

1. Lá thư này được viết bởi một người có trình độ văn hóa cao rất có mạch lạc, không có sai lỗi chính tả và văn phạm. Lá thư có mục đích lèo lái tình cảm người đọc một cách tế nhị, có thể là do người của ban Tuyên Giáo viết ra. Khó có thể là của một người có sức học kém chỉ ham chơi games. Đây chỉ có thể là do sự chỉ đạo bởi một viên chức cao cấp hiểu biết trọn vẹn sự việc và được viết ra bởi một người viết tiếng Việt rất khá.

2. Người viết chỉ cốt biện hộ cho hành động của mình là vì do bị bắt buộc phải làm thế để có thể còn tiếp tục để trả tiền lời cho nhà băng.

3. Đứng về phương diện tình báo có lợi cho những người đi biểu tình thì không có tin tức nào đáng chú ý. Ai cũng biết rằng bọn CSVN không muốn người dân biểu tình đi vào thành phố đông người gây tiếng vang và lôi kéo được thêm nhiều người ủng hộ. Việc Công An cho côn đồ trà trộn và người đi biểu tình thì ai cũng biết rồi. Việc chúng không muốn cho quay cảnh biểu tình thì đã từng xảy ra bấy lâu nay… Nói tóm lại tất cả những tin tức đó thuộc loại hậu sự ai cũng có thể suy gẫm ra sau sự kiện biểu tình.

4. Những lời khuyên của cháu trong khi đi biểu tình ai cũng biết nhưng hơi thừa vì đâu phải ai cũng có tiền để mua nón bảo hiểm loại tốt và hơn nữa đi cả ngày mà đội cái nón đó cũng nóng và nặng cái đầu lắm.

5. Nếu thực sự cháu ấy muốn giúp những đồng bào đi biểu tình trong tương lai thì cần nên cung cấp những tin tức cần thiết như:

a. Danh sách những tên CSCĐ tham gia trong các cuộc đàn áp biểu tình đặc biệt là những tên COCC và những tên cầm đầu của CSCĐ trong việc trấn áp đồng bào.

b. Thông báo cho các Cha, Linh Mục biết kế hoạch của bọn CSCĐ đúng lúc.

Nếu như không có những tin tức có thể giúp làm cho bọn CSCĐ bớt đàn áp những người biểu tình và giúp cho cuộc biểu tình đạt được kết quả tốt thì những điều nêu lên trong bức thư không thực sự có giá trị để làm thay đổi cán cân giữa những người đấu tranh và bọn CSCĐ.

Jonathan Huynh (Georgia, 2/16/2017)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: