Tổng Hợp Tin Tức 01 Tháng 03, 2017


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Washington DC. (Reuters) – Theo bản dự thảo mà Wall Street Journal có được vào hôm qua ngày 28 tháng 2, chính phủ tổng thống Donald Trump đang phát triển một chính sách thương mại quốc gia, tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Hoa Kỳ.

Washington DC. (Reuters) – Theo bản dự thảo mà Wall Street Journal có được vào hôm qua ngày 28 tháng 2, chính phủ tổng thống Donald Trump đang phát triển một chính sách thương mại quốc gia, tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Hoa Kỳ.

BLTS: Khủng Hoảng Mọi Mặt – VGCS Diễn Tuồng Thoát Trung

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: