An ninh tàu đàn áp tuổi trẻ biểu tình ngày 05 thang 03 năm 2017


Bạn trẻ tham gia biểu tình tường thuật lại sự kiện biểu tình ngày 05 thang 03 năm 2017.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: