Đòi người biểu tình ở Sài Gòn bị bắt sáng nay đang bị giữ ở Công viên Tao Đàn


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: