Bà con Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh đang sửa soạn lên đường tiến về Formosa sáng 12-3-2017


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: