TỪ SƠN – BẮC NINH: FORMOSA CÚT KHỎI VIỆT NAM, ĐẢ ĐẢO BỌN BÁN NƯỚC, HẠI DÂN!!!


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: