NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM VI PHẠM QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO ĐÁNH CHIẾM THÁNH THẤT CAO ĐÀI PHÚ THÀNH A, TAM NÔNG, ĐỒNG THÁP.


Kính Quí Đồng Đạo GỐC ĐẠO CAO ĐÀI 1926.
Hôm nay 23 tháng 2 năm Đinh Dậu ( dl 20/03/2017).
Vào lúc 8g Chính quyền CA các cấp xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN thuộc Chi Phái 1997 Cao Đài Tây Ninh.
Đã đến hiện trường bên ngoài Thánh Thất áp đảo và chuẩn bị đánh chiếm Thánh Thất Phú Thành A.
Đồng Đạo GỐC ĐẠO đang phòng thủ bên trong.
Và sự đánh chiếm đang diễn biến.
Tin tức sẽ tiếp tục thông báo sau.
Nay kính.

Nguồn fb Nguyễn Xuân Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: