Huỳnh Quốc Huy: BIỂU TÌNH CÓ PHẠM PHÁP ??!!


Xin tặng các anh chị và các bạn videoclip “Cơ sở pháp lý về biểu tình”.

Vì lý do “các yếu tố thuộc về nước LẠ và tay sai của chúng”… nên chương trình đàm luận (livestream) thường nhựt xin phép hoãn lại.
Ngày mai Huy sẽ có thông báo sau.
Mong các anh chị thông cảm.

Thân mến.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: