Chính quyền cướp đất dân ở thôn Đồng Thông, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang.


Giác Hợp(Cộng Hòa Thời Báo)Công an đông như quân Nguyên cướp đất, cướp điện thoại của dân không cho chụp hình quay phim thôn Đồng Thông, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: