Bà Con ngư dân xã Kỳ Lợi – Kỳ Anh – Hà Tĩnh xuống đường đòi quyền lợi, đòi bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: