Giáo xứ Song Ngọc tuần hành ôn hoà phản đối Formosa, phản đối VTV1 và NTV, phản đối chính quyền cộng sản bao che Trung cộng và Formosa.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: