Video quay lại cảnh an ninh mặc thường phục đeo khẩu trang ngăn cản cha Phêrô Phan Văn Lợi tiễn Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh và Bề trên Đan viện Thiên An, cha Antôn Nguyễn Văn Đức ra về, khi các ngài đến thăm và vấn an cha Phêrô.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: