Giặc Tàu đang ngang tàn trên quê hương ta


Nguồn Vũ Hằng: Cô Vũ Hằng đột nhập công ty Trung cộng Electronic Vina tại Vĩnh Phú để thấy người Tàu đã tràn ngập trên quê hương ta. Cô đã thoát ra an toàn.

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: