Hải Phòng hiệp thông cùng Mỹ Đức – Cập nhật tin biểu tình tại An Dương Hải Phòng 14/4/2017


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: