Kỳ 33: Chuyện Quê Nhà


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Trần Bang(facebook)30-4-2017 tại Sài Gòn, có cuộc biểu tình mini ở Thảo Cầm Viên, Q1. Rất đông Các cháu thiếu Nhi đang vui chơi ở Thảo cầm viên, phụ huynh và du khách bất ngờ nhưng ngưỡng mộ, ủng hộ cô giáo Thanh Loan phản đối Formosa! Formosa chưa cút, chưa hết biểu tình. Formosa cút!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: