Sáng 1/5 năm 2016 hàng ngàn người dân xuống đường phản đối Formosa


Sáng 1/5 năm 2016 hàng ngàn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã xuống đường phản đối Formosa và đòi chính phủ phải minh bạch về thảm hoạ môi trường lớn nhất trong lịch sử.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: