LỰA CHỌN


Hình của Quốc Huy.

Huỳnh Quốc Huy(facebook)Đe dọa bắt bớ Linh mục Nam và Linh mục Thục vì họ đứng về phía dân miền Trung chống lại dự án thảm họa Formosa – chống lại âm mưu diệt chủng và xâm lăng của giặc Trung cộng… điều đó cho thấy, CSVN đang công khai bảo vệ giặc giết dân; bảo vệ cái ác chống lại sự lương thiện; bảo vệ QUỶ giết NGƯỜI.

Những gì đã diễn ra cho thấy, CSVN đang muốn thách thức những gì còn sót lại của lương tri và phẩm giá dân tộc Việt. Chúng cũng vừa chà đạp, vừa khinh bỉ những giá trị truyền thống cao đẹp và đáng tự hào của Tổ tiên tiền nhân chúng ta trong công cuộc ngàn năm chiến đấu dựng nước, giữ nước và mở cõi cho cháu con an hưởng thái bình…

Nếu chúng ta hèn hạ và rẻ rúng, chúng sẽ vênh váo “quang vinh muôn năm” bằng bạo lực, giết chóc, máu me, thù hận… Đất nước này – dân tộc này, con cháu chúng ta sau này sẽ vĩnh viễn chìm trong nô dịch, tăm tối và đau thương.

Ngược lại, nếu chúng ta sát cánh cùng nhau và thôi hèn hết nhục, chúng nó sẽ mãi lùi rúc vào hang hốc, rừng rú, bưng biền… nơi chúng phát tích và thuộc về.
Con cháu chúng ta sẽ được cứu.
Nước Việt và dân Việt sẽ “vĩ đại trở lại” như Tổ tiên tiền nhân hằng mong đợi.

Đứng về phía lẽ phải, công lý, sự thật… cụ thể lần này là đứng về phía những Linh mục, những nhân sĩ, những trí thức, những hội đoàn… đang miệt mài xả thân, sát cánh cùng người dân khốn khổ, chống lại âm mưu diệt chủng của Formosa – Lee&Man – Bo-xit Tây nguyên; chống lại bọn tay sai Việt cộng bán nước và bọn giặc Trung cộng man rợ cướp nước… chính là đứng về phía SỰ SỐNG.

“Cộng sản không bao giờ tự sửa đổi mà phải bị đào thải” – một tên trùm cộng sản tự nhận xét.

CHỌN ĐI.

Xin được chia sẻ đến tận cùng với các cha…

Minh Tuan Nguyen(facebook)Hiện nay chính quyền Nghệ An đang khích động và chỉ đạo đám dân đỏ vô đạo biểu tình chống Đạo và đả phá các linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên, linh mục Nguyễn Đình Thục giáo xứ Song Ngọc.
Trong đó có những luận điệu phản động và ngang ngược đòi trục xuất, truy tố thậm chí đòi xử tù chung thân, tử hình với các cha Nam và cha Thục.

Mặc dù biết các cha là bậc cao nhân không chấp chi đám người mù quáng, mặc dù biết các ngài vẫn làn các công việc Đạo Đời thường nhật của mình dù lời hăm dọa càng lúc càng nhiều. Nhưng là con chiên của Chúa nên không thể không làm gì để bảo vệ người chủ chăn đáng kính của mình đang bị hăm dọa, khủng bố nên MTA chỉ biết tự nguyện sẻ chia những nỗi thống khổ mà các cha phải gánh chịu. Và lấy làm vinh dự lắm…

Nếu các cha phải tù đầy thì xin được tù đầy. Nếu các cha bị bách hại, bị tử hình đi chăng nữa thì MTA xin được chia sẻ đến tận cùng tất cả với các cha.

Lời vụng về thô kệch nhưng từ gan ruột của MTA. Xin Chúa chứng giám…

Mai Tú Ân

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: