TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN ĐẤU TỐ CÁC LINH MỤC


(Theo facebook lm. Thoai Huu Dinh)Linh mục đoàn và giáo dân thuộc Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh, cùng bày tỏ tinh thần hiệp thông với linh mục Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Thục, Quản xứ Song Ngọc trước những sự kiện mà nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng đã tổ chức thực hiện gần đây nhằm chống lại anh em linh mục của chúng tôi.

“Sự thật và tình yêu”

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: