Hậu Đồng Tâm – Quyền Tặc VGCS Ứng Phó Sảng


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Tin mới nhất từ Đồng Tâm Mỹ Đức:Dân đang tranh luận với Chính quyền về Mốc Giới
Mốc giới đang bị kẻ gian đập phá vào ban đêm. Hệt như việc Trung Quốc đập phá cột mốc biên giới Việt Nam.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: