Bà con cho biết nêu công an không thả người thì bà con không cho xe lưu thông….


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: