Một người con Nghệ An đã lên tiếng phản đối Fomorsa.


Công An Nghệ An bắt Hoàng Bình. Một người con Nghệ An đã lên tiếng phản đối Fomorsa.

Theo facebook Chân Lý. Hiện tại người dân đang tập trung ở xóm 14 Diễn An, Diễn Châu. Trên đường quốc lộ 1A.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: