Trên 10.000 người bao vây trụ sở ubnd huyện Diễn Châu – Nghệ An đòi người


Người dân từ các giáo xứ đang trên đường tiến về ubnd huyện Diễn Châu – Nghệ An tiếp ứng phản đối việc CA-côn đồ tấn công linh mục Nguyễn Đình Thục và bắt Nguyễn Hòang Bình.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: