Trên 10.000 người dân thuộc giáo phận miền trung phản đối bắt người tại UBND diễn Châu bị Hán ngụy vgcs đàn áp đẫm máu!


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: