Emily Page-Le tường trình về vụ bắt Hoàng Bình, biểu tình và đàn áp biểu tình 15/5/2017 !!!


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: