BẢN TIN: HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM


Nguyễn Thanh Hải(facebook)Vào lúc 14h ngày thứ tư 24/5/2017,tại chùa Giác Hoa , Nơ Trang Long, Bình Thạnh (SG), phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm có:


-Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ và nhân quyền.
-Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn.
-Ông Daniel W Wright , trưởng phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
-Ông Rodney M Hunter, phụ tá Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ.
Đã đến gặp gở và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, về phía HĐLTVN gồm có quý Chức Sắc:

-Hòa Thương Thích Không Tánh, Phật Giáo.
-Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước, Phật Giáo
-Chánh Trị Sự Hứa Phi, Cao Đài.
-Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài.
-Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài.
-Chánh Trị Sự Lê Thị Nho, Cao Đài.
-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành.
-Đạo huynh Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hòa Hảo.
-Đạo huynh Lê Quang Hiển, Phật Giáo Hòa Hảo.
Ngoài ra có sự tham dự của bà Trần Thị Hồng, vợ Mục Sư Nguyễn Công Chính.
Nội dung buổi họp:
Các vị Chức Sắc tôn giáo trình bày về tình hình tôn giáo của mình, những đạo nạn đã gặp phải, những vi phạm về quyền Tự Do Tôn Giáo của nhà cầm quyền cộng sản gây ra. Bà Trần Thị Hồng đã cho phái đoàn biết về hiện tình của Mục Sư Nguyễn Công Chính đang bị ngược đãi trong nhà tù.
Bà Trợ Lý Ngoại Trưởng Bennett xin ghi nhận và sẽ đúc kết đệ trình lên chánh phủ nhân dịp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ ngày 31 tháng 5 sắp tới.
Buổi hợp bế mạc lúc 16h cùng ngày.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017
TM. HĐLTVN
Tổng Thư Ký
Lê Quang Hiển

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: