Nhận Rượu Mỹ Mời – VGCS Mong Tránh Rượu Phạt


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Chiếc đèn dầu Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng tổng thống Mỹ Donald Trump

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: