Tường trình trực tiếp cuộc biểu tình chống thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: