Thủ tướng vc Nguyễn Xuân Phúc được phái đòan vc nghênh đón trong khoang bảo trì máy bay thuộc phi trường JF. Kennedy


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: