Kỳ 37: Chuyện Quê Nhà


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Đây là cột mốc biên giới đã được người Trung Quốc đào đem về. Trên cột còn dòng chữ Đại Thanh Quốc, Khâm Châu Giới. (Hình do ban BBC Tiếng Trung cung cấp từ nguồn Tân Hoa Xã). Theo giaoduc.net.vn

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: