Nguyễn Tấn Dũng đe dọa sẽ phá nát Đảng nếu Trọng Lú dám đụng đến Nguyễn Thanh Nghị


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: