Áp lực nào buộc Thanh Niên online phải gỡ bỏ thông tin này?


Chu Vĩnh Hải

Vào lúc 13 giờ 34 ngày hôm nay, 20-6, báo Thanh Niên online đã thông tin về giàn khoan nước sâu khổng lồ HD-981 của Trung Quốc đã tiến hành khoan thăm dò dầu khí trên vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.Không hiểu vì sao, sau đó khoảng 01 tiếng đồng hồ, Thanh Niên online đã gỡ bỏ bài viết này trên website. Tại sao lại thế? Có phải trốn tránh các thông tin trung thực và khách quan là “phẩm chất” của báo chí cách mạng? Áp lực nào buộc Thanh Niên online phải gỡ bỏ thông tin này?
Còn nhớ, vào ngày 11-5-2014, hàng chục ngàn người Việt Nam, trong đó có tôi, đã rầm rập xuống đường để phản đối giàn khoan HD-981. Nhưng cuộc biểu tình sau đó 01 tuần vào ngày 18-5-2014 cũng để phản đối HD-981 lại bị chính quyền thẳng tay đàn áp.
Phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảỏ Việt Nam!

Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: