24.06.2017: Dân oan Bắc Ninh biểu tình


Dân oan Bắc Ninh(facebook)Dân oan mất đất tại Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, bà con ơi bìa cát tông làm sao chống lại được súng đạn của giặc…

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: